Díjszabás

Az Arma Dura Információs Iroda által alkalmazott díjszabás ismertetése, leírása. Az ár képzés bemutatása, a konzultáció díja.

Számos magánnyomozó iroda vállalja, hogy akár e-mail útján megfogalmazott kérdésre szintén elektronikus levélben rövid tájékoztatót ad megbízási díj elvárása nélkül. Irodánk sem zárkózik el a tájékoztatásnak ezen módjától, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a laikus ügyfél által megfogalmazott információ nem minden esetben tartalmazza az ügyre vonatkozó összes lényeges adatot, így az esetleges információhiány helytelen tájékoztatáshoz vezethet, ezért az ilyen levélváltás nem minősül tanácsadásnak.

A magánnyomozói díjszabás

Az ügy valamennyi körülményének, iratainak ismerete nélkül – véleményünk szerint – nem lehet felelősen szakmai tanácsot adni. A magánnyomozó tevékenységet megbízási díj ellenében végezzük, ez biztosítja az iroda bevételét, amely fedezi költségeinket, munkatársaink javadalmazását, az iroda fenntartását, kapcsolatrendszerünk folyamatos frissítését. Lehetőségeinkhez mérten különleges esetekben – arra rászorulóknak – végzünk ingyenes, pro bono szolgáltatást, azonban fő szabályként megbízási díjért dolgozunk.

Díjszabás

A magánnyomozó megbízási díj mértéke

Az magánnyomozó megbízási díj mértékére vonatkozóan Magyarországon nincs kötelező előírás, a díj mértékében az ügyfél és a felkért szakember kötetlenül állapodhat meg, amely megállapodásra a piaci körülmények természetesen befolyással vannak. A megbízási díj megállapításánál figyelemben vesszük az ellátandó ügy súlyát, bonyolultságát, a feladat elvégzéséhez szükséges időtartamot, és amennyiben megállapítható, az ügy pénzben kifejezhető értékét. Fontos számunkra, hogy az általunk javasolt díjat ügyfeleink is a kifejtett tevékenységünkkel arányban állónak tartsák, hiszen ez előfeltétele a megbízás létrejöttének. A megbízás létrejötte előtt teljes körű tájékoztatást adunk a megbízási díj mértékéről, számításának módjáról, a várható egyéb költségekről, hiszen leendő ügyfelünk csak ezen információk birtokában tud megalapozottan dönteni a megbízásról.

A személyes konzultáció díjszabása

Mivel nincs két egyforma eset, ezért árajánlatot csak az ügy részletes megismerését követően tudunk adni. Lehetőség van személyes konzultációra, mely esetben rendelkezésre áll irodánk, továbbá kérésre kollégáink is felkereshetik megbízónkat.
A konzultáció díja 20.000.- forint + áfa/óra.


„Akármilyen vastag a páncél, akármilyen sok a biztonsági kamera, akármilyen ravasz a riasztórendszer, mindegyiknek van egy gyenge pontja: az ember!”