Kiberbiztonság

Cyber avagy Kiberbiztonság

A kiberbiztonság – más néven digitális biztonság – a digitális adatok, készülékek és eszközök védelmére irányuló lépések összessége.

Kiber (cyber) biztonságA kiberbiztonság tervének elengedhetetlen alapját képezik, a technikai védelmi rendszerek. A mai gyorsan változó technológiai világban és a különféle kiberfenyegetésekben a rendszerek és az adatok megfelelő védelme érdekében szükséges bővíteni a biztonsági területet. A hatékony reagálási rendszer kulcsa a naprakész információ birtoklása, amely megmutatja, partnerünk mire számíthat támadás esetén és amely lehetőséget nyújt az ellenitézkedések megtételéhez. Ugyanakkor a kiberbiztonság megsértését követő gyors reagálás és az incidenst követő – eseményt feltáró – vizsgálatok csökkenthetik az expozíciót, segítik helyreállítani a megsemmisült, törölt, megváltoztatott adatokat, és lehetővé teszik a biztonsági intézkedések gyors és megfelelő újrakalibrálását.

Negatív kampányok felfedése

Negatív kampányok felderítéseSzámos esetben ügyfeleink hírnevét online támadják, névtelenül vagy kreált/ál identitás mögött megbújva. A blogokban, hírek – internetes sajtó és egyéb megjelenések – kommentjeiben, a közösségi médiában tett kijelentések, valós hatással lehetnek az ilyen módon célponttá vált egyén vagy vállalkozás hírnevére. Irodánk leleplezi az ügyfelek rágalmazására irányuló negatív kampányokat, azonosítja a hamis állítások mögött megbújó egyéni elkövetők, szervezett csoportok, vagy bűnszervezetek személyazonosságát. A vizsgálat során feltárjuk a támadók hátterét, motivációit, szándékosságukat esetlegesen az akciót kiváltó konfliktusokat, lehetővé téve az ügyfelek számára az ellenintézkedések megtételét.

Adatszivárgás értékelése

AdatszivárgásAz adatszivárgás legnagyobb kockázatát a vállalat saját alkalmazottai jelentik, legyen az céltudatos vagy hátsó szándék nélküli véletlen. Irodánk az ügyfelekkel együttműködve azonosítja azokat az alkalmazottakat, akik kiszivárogtathattak vagy kiszivárogtathatnak információkat a közösségi médián vagy más, véletlenszerű terjesztési módszereken keresztül. A munkavállalók előzetes és visszatérő átvilágítása – kiemelten a stratégiai pozíciókban dolgozó munkatársak esetében – elengedhetetlen ahogyan a megelőző szabályzatok kidolgozása és bevezetése is nélkülözhetetlen a védelmi rendszer felépítése szempontjából. A jól felépített védelmi terv lehetővé teszi az adatszivárgás kezelését a gyors és megfelelő reagálást.

Aktív kiberfenyegetések kezelése, elhárítása – a kiberbiztonság

Kiber (cyber) biztonság prémiumPrémium szolgáltatásként a kiemelt biztonsági igényekkel rendelkező ügyfelek folyamatos védelmi szolgáltatásban részesülhetnek, mely során irodánk és partnercégei állandó monitorozást végeznek megbízóink megjelenésével kapcsolatosan a számítógépes bűnözés világában. A számítógépes bűnözéssel – hacker közösséggel – aktívan foglalkozó szakértőink a nap 24 órájában megfigyelik az adott ügyfelet érintő közvetlen fenyegetéseket, így Irodánk képes felmérni az ügyfél infrastruktúráját fenyegető veszélyeket. Az információszerzés innovatív módszereinek felhasználásával munkatársaink valós idejű tájékoztatást adnak az ügyfél szempontjából releváns, kritikus fenyegetésekről.

Kiber vizsgálati, szakértői tevékenység

Kiber (cyber) vizsgálatA mai digitális korban a számítógépes információk eredete és hitelessége kritikus tényező lehet az ügy tényállásának eldöntésében. Irodánk kibernetikai kriminalisztikai szakértői mélyrehatóan vizsgálják a metaadatokat – a digitális információk DNS-ét – annak érdekében, hogy feltárják a vizsgálat alá vont dokumentumok manipuláltságát, megváltoztatásának időpontját, körülményeit. Az ellenőrzés során nyomokat tárnak fel a további releváns információkról, valamint időrendeket és viselkedési mintákat határoznak meg. Társaságunk bevont kibernetikai igazságügyi szakértői rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és jogosítvánnyal ahhoz, hogy szükség esetén „szakértő tanúként” álljanak ügyfeleink rendelkezésére. 
Peres ügyek, pótmagánvád, ügyvédi képviselet háttértámogatása.

Ha szeretne többet megtudni a dokumentum feldolgozásról és a kapcsolatháló elemzésről, akkor kattintson IDE és olvassa el az erről szóló pdf dokumentumot.

Az egyik elsődleges szolgáltatásunk a peres ügyek esetében a háttértámogatás biztosítása az esetleges konfliktuskezelés. Magánnyomozás, hírszerzés, információgyűjtés, elemzés-értékelés és operatív készségek teljes körét alkalmazzuk abból a célból, hogy segítsük ügyfeleinket üzleti és jogi érdekei érvényesítésében. Hozzájárulunk a perek és a konfliktusok proaktív megközelítéséhez azáltal, hogy olyan információkat nyújtunk, amelyek legtöbbje később bizonyítékként felhasználható a bírósági eljárások során, vagy bármely más harmadik féllel vagy hatósággal szemben. Az ekként megszerzett információk a legtöbb esetben – részben vagy teljességgel – befolyásolják az ügyeket, továbbá sokszor azt a stratégiát és tanácsot is, amelyet ügyfeleink ügyvédektől és más tanácsadóiktól kaptak.

Bizonyítékok gyűjtése és elemzése

Bizonyíték gyűjtésAktívan részt veszünk ügyfeleink képviseletében, háttértámogatással megalapozzuk a képviselet, ügymenet bizonyítékait. Egyedi információgyűjtési ismeretek felhasználásával együttműködünk megbízóink jogi képviseletével, releváns anyagokkal és jelentésekkel látjuk el őket az adott érdeklődésre számot tartó területekről, hogy az eljárás során elősegítsük ügyfeleink érdekeinek érvényesülését. A bizonyítékgyűjtés többnyire magában foglalja a potenciális tanúk azonosítását és felkutatását, valamint segítséget nyújt az ellenérdekelt felek bizonyítékainak és eszközszerkezetének, erősségeik és gyengeségeik felmérésében.

Vagyonvisszaszerzés, eszközkövetés és végrehajtás támogatása

Adósok és eltitkolt vagyonuk felkutatásaA vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos jogszabályok és bírósági eljárások alapos ismeretének alapjául szolgáló eszközkövető és végrehajtást támogató szolgáltatásaink értékes információkat és átvilágítást nyújtanak olyan színvonalon, amely messze meghaladja az egyéb, jelenleg elérhető szolgáltatásokat. Szakértőink és bevont tanácsadóink egyedülálló tudást és gyakorlati ismereteket sajátítottak el, fejlesztettek ki adósságkezelési szakemberként. Kapcsolatrendszerünk, szakértőink, tanácsadóink és hozzáféréseink lehetővé teszik a vállalkozások működésének elemzését az okozott kár megtérülésének lehetőségével egészen az offshore cégeken és trösztökön keresztül kivont vagyoni elemekig.

Érdekek és konfliktusok elemzése

Konfliktus elemzésAz ellenoldal megismerése, megértése kulcsfontosságú elem egy összetett helyzetre vonatkozó stratégia felépítésekor. Irodánk támogatja a konfliktusok kezelését a peres eljárások esetén az ellenfelek sebezhetőségének, érdekeinek, prioritásainak és stratégiájának azonosításával. Egyedülálló módszereink segítségével az Arma Dura Információs Iroda az ügyfelek döntéshozatalát segíti azáltal, hogy a megszerzett adatok és információk elemzésével azonosítja az ellenfelek érzékeny pontjait, sérülékenységeit.

Csalások felderítése, csalárd cégek azonosítása

Biztosítási csalások felderítéseIrodánk több kereskedelmi bankkal szembeni csalás kivizsgálásban szerzett tapasztalatára támaszkodva és az összetett (gyakran offshore) vállalati struktúrák elemzése alapján azonosítja az ügyfelek partneroldalán jelentkező csalárdságot, például a költségvetési csalásokat, a szervezett bűnözéssel történő kapcsolatot, vagy egyéb törvények megsértését. A vizsgálatokat követően szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel annak biztosítása érdekében, hogy az információkat a lehető leghatékonyabban használják fel, akár a szabályozó hatóságokhoz fordulva, akár bűncselekményekkel vagy polgári jogi lépésekkel összefüggésben olyan esetekben, mint csalás, sikkasztás, vesztegetés vagy esetleg bűnszervezetek, terrorizmus finanszírozása.

Vállalati hírszerzés

Vállalati hírszerzésA mai üzleti színtér gyorsan változó környezetében az exkluzív tudás jelentős üzleti előnyt jelent. Az időszerű, releváns információk megszerzése és ezek elemzéséből a helyes következtetések levonásának képessége elengedhetetlen az üzletfejlesztés és a teljesítmény különböző aspektusaihoz. Például a versenytársak nyomkövetéséhez, a nagy beruházások végrehajtásához vagy a stratégiai partnerség kialakításához. Ennek az előnynek a megszerzése kiemelkedő informáltságot hírszerzési képességet -készségeket, valamint átgondolt, kidolgozott és gondosan végrehajtott kutatási tervet igényel.

Versenyképes információgyűjtés, üzleti hírszerzés

InformációgyűjtésAz Arma Dura Információs Iroda az adatok összegyűjtésére és elemzésére szakosodott, ami lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy mélyebben áttekinthessék üzleti környezetüket, javítsák képességüket az üzleti kockázatok felmérésében, a lehetőségek azonosításában, és kihasználják versenyelőnyüket.
Hírszerző szolgáltatásunk részben csúcstechnológián alapul, ami csúcskategóriás információgyűjtési és kutatási képességeket tartalmaz. Adatgyűjtésünket humán hírszerzési lehetőségekkel is kiegészítjük, mely tevékenységet a szakmában elismert operátoraink hajtanak végre. A célpiac kulcsszereplőit, illetve a meghatározott és/vagy az elemzések során felszínre hozott egyéb érintettek gazdasági érdekeltségeit feltárjuk, különös tekintettel a versenytársak eljárásairól, fizetési gyakorlatáról, üzleti terveiről, termékeiről és szolgáltatásairól. Kiemelten foglalkozunk a kompromittáló adatokkal, a versenytárs vagy üzleti partner reputációjával, keletkezett konfliktusokkal, korrupcióval, csalások vagy egyéb megvesztegetésekben való részvételük körülményeivel.

Mélyszintű átvilágítás

CégátvilágításJelentős üzleti lépésekkel, nagyszabású akvizíciókkal, új partnerségekkel és a tevékenységek új és külföldi országokra történő kiterjesztésével járó döntések elkerülhetetlenül kompromisszumokat jelentenek a kockázatok és az előnyök között. Irodánk mélyreható átvilágítás szolgáltatása támogatja az ügyfelek kockázatkezelését, és az üzleti célok átfogó értékelésével segít minimalizálni az ilyen üzleti kockázatokat. Irodánk teljeskörű átvilágítása elmélyül a célvállalat mögött álló természetes személyek és azok kapcsolatrendszerének feltárásában. Vizsgálja gazdasági motívumaikat, érdeklődési köreiket, korábbi üzleti magatartásukat, fizetési fegyelmüket és anyagi helyzetüket, továbbá minden olyan információt, amely ügyfelünk stratégiájával ellentétes magatartást mutat be. Egyedülálló átvilágítás módszereink széles és részletes áttekintést nyújtanak a kijelölt célpontról, figyelembe véve a pénzügyi, marketing, jogi és technikai szempontok sokaságát.

Megfelelőségi vizsgálat

Megfelelőségi vizsgálatIrodánk megfelelési vizsgálatokat folytat a potenciális üzleti partnerekkel, beszállítókkal, forgalmazókkal és viszonteladókkal (magánszemélyek és vállalatok) összefüggésben, támogatva az ügyfelek partnereinek erőfeszítését a törvények – különösképp a költségvetési csalások – a pénzügyi bűncselekmények és az ezekből származó jövedelemről szóló törvény és más vonatkozó követelmények szerint. jogszabályok betartására.
Segítjük ügyfeleinket abban, hogy üzleti partnerük e törvényeket maradéktalanul betartsa. Részben együttműködés keretében (szerződéskötés előtt, az üzleti kapcsolat létrehozatalának feltételeként) megvizsgáljuk e partnerek jogi és pénzügyi nyilvántartásait, valamint eljárásait annak igazolása érdekében, hogy megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, például az átvilágítási jelentéseknek, bevallási és adófizetési kötelezettségeknek. Adatbázisokban történő lekérdezésekkel ellenőrizzük a meglévő és potenciális üzleti partnerek részvételét szankciók megsértésében, a pénzmosási eseményekben, a terrorizmus finanszírozásában és a szervezett bűnözésben való részvételben. 
Befektetési hírszerzés

Az Arma Dura Információs Iroda gyors és pontos információszerzési és elemzési szolgáltatásokat kínál pénzintézetek, fedezeti alapok, magántőke-társaságok és magánbefektetők számára, akiknek részletes adatokra van szükségük biztonságos működésükhöz, befektetési tevékenységük biztonságos folytatásához.

A mély web és a valós humánhírszerzés terén szerzett egyedülálló tapasztalataink felhasználásával az Arma Dura Információs Iroda átvilágítási metodikája széleskörű és alapos áttekintést nyújt a kijelölt célpontról, figyelembe véve a pénzügyi, jogi és technikai tényezők sokaságát. Kiterjedt kapcsolatrendszerünk, robusztus megfelelési rendszereink és kézikönyveink lehetővé teszik számunkra, hogy valóban átfogó elemzést készítsünk, amely támogatja ügyfeleink döntéshozatalát és jelentős előnyt biztosít számukra, ugyanakkor szigorúan a törvényi és a megfelelőségi határokon belül marad.

Stratégia és vezetés feltérképezése

Stratégia feltérképezésRészletes részleges profilkutatást végzünk a vezetőkről az igazgatóság tagjairól, beleértve az érdeklődésüket, motivációikat, stratégiáikat és személyes körülményeiket. Véleményünk szerint ez egy elengedhetetlen eszköz, amely segít részletesen bemutatni a vállalatok tényleges mozgatórugóját, tevékenységük hátterében megbújó anomáliákat, összefonódásokat, megbújó illegális bennfentes kereskedést.

Belső csalás és félrevezetés

Belső csalásA belső pénzügyi csalástól kezdve a vezetők ütköző érdekékig sok esemény képes megbuktatni egy látszólag stabil vállalkozást. A veszteségek elfedésére vagy a befektetők megtévesztésére tett kísérlet során a cégek gyakran félrevezetik önmagukat, dolgozóikat, esetlegesen a tulajdonosokat és befektetőket. A vállalati kommunikáció mögött a különféle vezető váltások hátterében gyakran bújik meg a szabálytalan kereskedés a vagyoni elemek belső átjátszása a cégek kiüresítése. Irodánk szakértői és az ilyen módon bevont kapcsolati tőke megfelelő ismerettel és információval látja el a tulajdonosi hátteret, feltárva a vezetés tényleges tevékenységét, bemutatva az esetleges szabálytalanságokat és csalárdságot.

Piaci előjelzések a hírszerzés szemszögéből

Piaci előrejelzésA cég valódi értékének pontos felméréséhez mind az általános piaci információk, mind a geopolitikai információk megfigyelése és elemzése szükséges. A célvállalat versenytársaival kapcsolatos hírszerzésen túlmenően felmérjük azokat a tágabb tényezőket is, amelyek befolyásolják a társaság és a termék értékét. Például egy esetleges cégfúzió hatása a telekommunikációs cégre, vagy a közelgő kormányzati szabályozás egy orvostechnikai eszközökkel foglalkozó társaságra.